Βαθμολογίες PEGI για Παιχνίδια • Anamo Εξυπηρέτηση Πελατών

Εξυπηρετηση Πελατων

Βαθμολογίες PEGI για Παιχνίδια

Τι είναι το PEGI;

Το σύστημα ηλικιακών διαβαθμίσεων με την ονομασία Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια (Pan-European Game Information – PEGI) δημιουργήθηκε προκειμένου να βοηθήσει τους Ευρωπαίους γονείς να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις σχετικά με την αγορά παιχνιδιών υπολογιστή. Τέθηκε σε εφαρμογή την άνοιξη του 2003 και αντικατέστησε κάποια εθνικά συστήματα ηλικιακών διαβαθμίσεων με ένα ενιαίο σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται πλέον στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης.

Το σύστημα υποστηρίζεται από τους κυριότερους κατασκευαστές κονσολών, συμπεριλαμβανομένων της Sony, της Microsoft και της Nintendo, καθώς και από τους εκδότες και τους προγραμματιστές αλληλεπιδραστικών παιχνιδιών σε όλη την Ευρώπη. Το σύστημα ηλικιακών διαβαθμίσεων αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αλληλεπιδραστικού Λογισμικού (Interactive Software Federation of Europe - ISFE).

Τι είναι οι διαβαθμίσεις;

Οι ηλικιακές διαβαθμίσεις είναι συστήματα που χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν ότι όλα τα προϊόντα ψυχαγωγικού περιεχομένου, όπως κινηματογραφικές ταινίες, βίντεο, DVD και παιχνίδια υπολογιστή, φέρουν σαφή επισήμανση με την ηλικιακή ομάδα για την οποία είναι πιο κατάλληλα. Οι ηλικιακές διαβαθμίσεις προσφέρουν καθοδήγηση στους καταναλωτές (ιδίως τους γονείς), βοηθώντας τους να αποφασίσουν αν θα αγοράσουν ή όχι ένα συγκεκριμένο προϊόν.

Το αλληλεπιδραστικό παιχνίδι μέσω υπολογιστών αποτελεί πλέον μια μαζική ψυχαγωγική δραστηριότητα, με εκατομμύρια παίκτες σε όλη την Ευρώπη. Αν και τα περισσότερα παιχνίδια είναι κατάλληλα για παίκτες όλων των ηλικιών, υπάρχουν πολλά τα οποία ενδείκνυνται μόνο για μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά και εφήβους. Υπάρχουν ακόμη κάποια παιχνίδια τα οποία έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για ενήλικες (ηλικίας άνω των 18 ετών).

Η διαβάθμιση σε ένα παιχνίδι επιβεβαιώνει ότι είναι κατάλληλο για μια ορισμένη ηλικιακή ομάδα. Έτσι, ένα παιχνίδι 7+ είναι κατάλληλο μόνο για παίκτες ηλικίας 7 ετών και άνω, ενώ ένα παιχνίδι 18+ είναι κατάλληλο μόνο για ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω.

Το PEGI χρησιμοποιείται και είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ευρώπη και έχει την ενθουσιώδη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρείται υπόδειγμα ευρωπαϊκής εναρμόνισης στον τομέα της προστασίας των παιδιών.

Τι σημαίνουν οι επισημάνσεις;

Οι επισημάνσεις ηλικιακής διαβάθμισης του PEGI εμφανίζονται στο εμπρός και στο πίσω μέρος της συσκευασίας σε ένα από τα ακόλουθα ηλικιακά επίπεδα - 3+, 7+, 12+, 16+ και 18+. Προσφέρουν μια αξιόπιστη ένδειξη για την καταλληλότητα του περιεχομένου του παιχνιδιού όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων. Η ηλικιακή διαβάθμιση δεν λαμβάνει υπόψη το επίπεδο δυσκολίας ή τις ικανότητες που απαιτούνται για ένα παιχνίδι.

 

PEGI 3+ - Το περιεχόμενο των παιχνιδιών στα οποία δίνεται αυτή η διαβάθμιση κρίνεται κατάλληλο για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Γίνεται αποδεκτή κάποιου βαθμού βία σε κωμικό πλαίσιο (συνήθως μορφές βίας του τύπου που απαντάται στα κινούμενα σχέδια Μπαγκς Μπάνι ή Τομ & Τζέρι). Το παιδί δεν πρέπει να μπορεί να συνδέσει τον χαρακτήρα στην οθόνη με χαρακτήρες της πραγματικής ζωής. Πρέπει να ανήκουν πλήρως στο χώρο της φαντασίας. Το παιχνίδι δεν πρέπει να περιέχει ήχους ή εικόνες που μπορούν να τρομάξουν ή να φοβίσουν τα μικρά παιδιά. Δεν πρέπει να υπάρχει χυδαία γλώσσα ούτε σκηνές με γυμνό ή αναφορές σε σεξουαλική δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσουν σε ερωτήσεις προς τους γονείς, οι οποίες να τους αναγκάσουν να αρχίσουν να εξηγούν γεγονότα της ζωής νωρίτερα απ’ ό,τι θα το είχαν κάνει υπό κανονικές συνθήκες.

PEGI 7+ - Σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα τα παιδιά μπορούν να εκτεθούν σε βία λίγο μεγαλύτερης έκτασης, η οποία ωστόσο πρέπει και πάλι να αφορά μη ρεαλιστικούς, φανταστικούς χαρακτήρες. Οποιαδήποτε παιχνίδια που κανονικά θα είχαν διαβάθμιση 3+ αλλά περιέχουν κάποιες πιθανώς τρομακτικές σκηνές ή ήχους μπορεί να θεωρηθούν κατάλληλα γι’ αυτήν την κατηγορία. Μπορούν να επιτρέπονται κάποιες σκηνές μερικώς γυμνού, ποτέ όμως με σεξουαλικό περιεχόμενο. Και πάλι δεν θα πρέπει να οδηγούν το παιδί να κάνει ερωτήσεις προς τους γονείς του σχετικά με αυτά τα θέματα.

PEGI 12+ - Σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα το παιδί μπορεί να εκτεθεί σε βία ελαφρώς πιο παραστατικής φύσης, εφόσον αυτή αφορά φανταστικούς χαρακτήρες. Ωστόσο, τυχόν βία προς χαρακτήρες με ανθρώπινη εμφάνιση ή αναγνωρίσιμα ζώα πρέπει και πάλι να μην είναι παραστατική. Επιτρέπεται η εμφάνιση ελαφρώς πιο παραστατικών σκηνών γυμνού. Τυχόν χυδαία γλώσσα πρέπει να είναι ήπια και να μην περιέχει επιφωνήματα σεξουαλικού περιεχομένου.

PEGI 16+ - Αυτή η διαβάθμιση εφαρμόζεται όταν η απεικόνιση βίας (ή σεξουαλικής δραστηριότητας) φτάνει σε ένα επίπεδο που φαίνεται ίδιο με αυτό που θα αναμενόταν στην πραγματική ζωή. Τα νεαρά άτομα σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα θα πρέπει επίσης να μπορούν να αντιμετωπίσουν πιο ακραίου βαθμού χυδαία γλώσσα, την ιδέα της χρήσης καπνού και ναρκωτικών και την απεικόνιση εγκληματικών δραστηριοτήτων.

PEGI 18+ - Η ταξινόμηση στην κατηγορία για ενήλικες εφαρμόζεται όταν το επίπεδο της βίας είναι τέτοιο ώστε να αφορά απεικονίσεις ακραίας βίας και/ή να περιλαμβάνει στοιχεία συγκεκριμένων τύπων βίας. Ο προσδιορισμός της ακραίας βίας είναι πολύ δύσκολος, καθώς σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι κάτι αρκετά υποκειμενικό, αλλά γενικά μπορεί να προσδιοριστεί ως οι απεικονίσεις βίας που δημιουργούν ένα αίσθημα αποστροφής στον θεατή.

Οι περιγραφικές ενδείξεις στο πίσω μέρος της συσκευασίας αναφέρουν τους κύριους λόγους για τους οποίους ένα παιχνίδι έλαβε μια ορισμένη ηλικιακή διαβάθμιση. Υπάρχουν οχτώ τέτοιες περιγραφικές ενδείξεις: βία, χυδαία γλώσσα, φόβος, ναρκωτικά, σεξ, διακρίσεις, τζόγος και online παιχνίδι με άλλα άτομα.

Χυδαία γλώσσα (Το παιχνίδι εμπεριέχει χυδαία γλώσσα)

Διακρίσεις (Το παιχνίδι απεικονίζει διακρίσεις ή εμπεριέχει υλικό που μπορεί να τις ενθαρρύνει)

Ναρκωτικά (Το παιχνίδι απεικονίζει τη χρήση ναρκωτικών ή εμπεριέχει αναφορές σε αυτήν)

Φόβος (Το παιχνίδι μπορεί να είναι τρομακτικό για τα μικρά παιδιά)

Τζόγος (Το παιχνίδι παροτρύνει σε τζόγο ή τον διδάσκει)

Σεξ (Το παιχνίδι απεικονίζει γυμνότητα και/ή σεξουαλική συμπεριφορά ή σεξουαλικές αναφορές)

Βία (Το παιχνίδι εμπεριέχει απεικονίσεις βίας)

Online gameplay

PEGI Online (Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί μέσω Διαδικτύου)

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, το Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια (Pan European Game Information - PEGI) παρείχε στους γονείς στην Ευρώπη λεπτομερείς συστάσεις σχετικά με την καταλληλότητα του περιεχομένου των παιχνιδιών για νέα άτομα. Το σύστημα PEGI προσφέρει αξιόπιστες πληροφορίες οι οποίες είναι εύκολα κατανοητές, με τη μορφή χαρακτηρισμών ηλικιακής αποτίμησης και περιγραφών περιεχομένου στις συσκευασίες των παιχνιδιών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα λήψης πληροφορημένων αγοραστικών αποφάσεων.

Το PEGI Online είναι μια νέα προσθήκη στο σύστημα PEGI. Ο σκοπός του είναι να παράσχει στους νέους στην Ευρώπη καλύτερη προστασία έναντι ακατάλληλου περιεχομένου παιχνιδιών και να βοηθήσει τους γονείς στην κατανόηση των κινδύνων και της βλαπτικής πιθανότητας στα πλαίσια του εν λόγω περιβάλλοντος.

Το PEGI Online στηρίζεται σε τέσσερις θεμέλιους λίθους:

  • τον Κώδικα Ασφαλείας του PEGI Online και το Συμβατικό Πλαίσιο, το οποίο υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες
  • το διαδικτυακό λογότυπο του PEGI Online, το οποίο θα επιδεικνύεται από τους κατόχους αδείας
  • ο αποκλειστικός δικτυακός τόπος μας για τους αιτούντες και το ευρύ κοινό
  • μια ανεξάρτητη διαδικασία διοίκησης, συμβουλευτικής και διευθέτησης διαφορών.

Η άδεια επίδειξης του διαδικτυακού λογοτύπου του PEGI Online χορηγείται από τον Διαχειριστή του PEGI Online, σε όποιον παροχέα υπηρεσιών online παιχνιδιού πληροί τις απαιτήσεις οι οποίες θεσπίζονται στον Κώδικα Ασφαλείας του PEGI Online (PEGI Online Safety Code - POSC). Αυτές οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν την υποχρέωση αφαίρεσης από την ιστοσελίδα παράνομου και προσβλητικού περιεχομένου το οποίο έχει δημιουργηθεί από χρήστες, τυχόν ανεπιθύμητων συνδέσμων, καθώς και λήψης μέτρων για την προστασία των νέων ατόμων και του ιδιωτικού τους απορρήτου κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας παιχνιδιού σε σύνδεση.

Το διαδικτυακό λογότυπο του PEGI Online θα εμφανίζεται στη συσκευασία του παιχνιδιού αν αυτό πωλείται σε μορφή CD/DVD, ή στον ίδιο το δικτυακό τόπο του παιχνιδιού. Το λογότυπο θα δείχνει αν το παιχνίδι επιτρέπεται να παίζεται σε σύνδεση, καθώς και αν το συγκεκριμένο παιχνίδι ή ο δικτυακός τόπος βρίσκεται υπό τον έλεγχο κάποιου φορέα ο οποίος ενδιαφέρεται για την προστασία των νέων ατόμων.

Παιχνίδια τα οποία δεν παίζονται σε σύνδεση, αλλά σε κονσόλες ή σε προσωπικό υπολογιστή, θα συνεχίσουν να αποτιμώνται βάσει του υπάρχοντος συστήματος PEGI, ή άλλων αναγνωρισμένων ευρωπαϊκών συστημάτων αποτίμησης τα οποία βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

Τι είναι το παιχνίδι σε σύνδεση;

Ως παιχνίδι σε σύνδεση νοείται ένα ψηφιακό παιχνίδι, το οποίο χρειάζεται μια ενεργή σύνδεση δικτύου για να μπορεί να παιχτεί. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο τα παιχνίδια που παίζονται στο Διαδίκτυο, αλλά επίσης εκείνα που παίζονται σε σύνδεση μέσω κονσόλας, μέσω κινητών τηλεφώνων ή μέσω ομότιμων δικτύων.

Η θέση σε κυκλοφορία του Xbox Live της Microsoft έδωσε μια ώθηση στους παροχείς παιχνιδιών κονσόλας ως προς την ανάπτυξη στοιχείων σε σύνδεση. Το Xbox 360 δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες όχι μόνο να παίζουν ο ένας ενάντια στον άλλο, αλλά επίσης να επικοινωνούν φωνητικά μέσω συστήματος ακουστικών - μικροφώνου. Το PlayStation 2 και οι τελευταίες κονσόλες χειρός (το DS της Nintendo και το PSP της Sony) επιτρέπουν το παιχνίδι πολλαπλών παικτών μέσω μιας ασύρματης (WiFi) σύνδεσης και η νέα γενιά κονσόλας, όπως το Playstation 3 της Sony και το Wii της Nintendo προσφέρουν πλήρεις δυνατότητες παιχνιδιού σε σύνδεση μέσω Διαδικτύου.

Ένα παιχνίδι κινητού είναι ένα παιχνίδι βίντεο το οποίο παίζεται σε ένα κινητό τηλέφωνο, έξυπνο τηλέφωνο, PDA (προσωπικό ψηφιακό βοηθό) ή υπολογιστή χειρός. Τα παιχνίδια κινητού μπορούν να παίζονται με χρήση των επικοινωνιακών τεχνολογιών που υπάρχουν στην ίδια τη συσκευή, όπως τα σύντομα μηνύματα κειμένου (SMS). Ωστόσο, τα παιχνίδια που λαμβάνονται σε κινητά τηλέφωνα μέσω του ραδιοδικτύου του παροχέα κινητής τηλεφωνίας είναι περισσότερο συνηθισμένα και παίζονται στη συνέχεια με χρήση ενός συνόλου τεχνολογιών που υπάρχουν στην ίδια τη συσκευή. Τα ομότιμα δίκτυα στηρίζονται στο εύρος ζώνης και σε προσωπικούς υπολογιστές αντί για εξυπηρετητές, για να δώσουν τη δυνατότητα παιχνιδιού πολλαπλών παικτών.

Παιχνίδια τα οποία δεν απαιτούν ενεργή σύνδεση δικτύου για τη δραστηριότητα παιχνιδιού, αλλά χρησιμοποιούν μόνο το Διαδίκτυο για τη δημοσιοποίηση υψηλών βαθμολογιών, τη λήψη στοιχείων παιχνιδιού ή την ανταλλαγή δεδομένων εξαιρούνται από αυτόν τον ορισμό.

Σήμανση PEGI OK

PEGI OK (Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί με ασφάλεια από παίχτες όλων των ηλικιακών ομάδων επειδή δεν περιέχει καθόλου επεπιβλαβή στοιχεία)

Το PEGI ΟΚ είναι μια επισήμανση PEGI για απλά (περιστασιακά) παιχνίδια online/σύνδεσης. Όποτε βλέπετε ένα παιχνίδι σε ένα δικτυακό τόπο που έχει σημανθεί: «PEGI ΟΚ», αυτό σημαίνει ότι το παιχνίδι είναι «ΟΚ». Με άλλα λόγια: μπορεί να παιχτεί με ασφάλεια από παίχτες όλων των ηλικιακών ομάδων επειδή δεν περιέχει καθόλου επεπιβλαβή στοιχεία.

Μια PEGI ΟΚ επισήμανση σημαίνει ότι τα αυστηρά κριτήρια διαβάθμισης PEGI έχουν εφαρμοστεί και έχει εξακριβωθεί ότι δεν υπάρχει τίποτα στο παιχνίδι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερο από την κανονική βαθμολογικά 3+ επισήμανση.

Μάθετε περισσότερα

Για να μάθετε περισσότερα για τις PEGI επισημάνσεις/βαθμολογήσεις πηγαίνετε στο PEGI.info